Sportovní klub PÉTANQUE
Hranice VI - Valšovice

Mezinárodní turnaj v Maďarsku

17.12.2011

Nádherné 3. místo vybojovali na halovém turnaji v Komárně - Tom Kutý, Petr Tománek a Martin Pírek ( Krumsín). Blahopřejeme !!