Sportovní klub PÉTANQUE
Hranice VI - Valšovice

Kde hrajeme

Sportovní areál Valšovice - současnost

Naše hřiště na pétanque se skládá z 10 drah na hlavním dvorci a dalších 14 se nachází hned vedle na dvorcích vedlejších. Povrch je štěrkový se šotolinovým podkladem a pískový.Rozměry hřišť na hlavním dvorci jsou jednotné, a to 12,5 x 3 metry, na vedlejších o něco málo menší.Osvětleno je deset drah na hlavním dvorci a dalších šest drah na vedlejším.

Valšovický sportovní areál zahrnuje taky hřiště na fotbálek a už také funguje kurt na tenis, volejbal a nohejbal. Vyblbnout se zde mohou i děti, protože jsou tu atrakce i pro ně. 

V současnosti již je k dispozici i nově zbudované sociální zařízení s bezbarierovým vstupem a na větších akcích již funguje i menší bufet s venkovním posezením.

INFORMACE či REZERVACE sportovního areálu ke sportovním, firemním či soukromým akcím na tel. čísle 603248693 nebo na email - jakesz@seznam.cz

 

 

REZERVACE SPORT. AREÁLU V ROCE 2022:

8.5.2022 SKPetanque - Klubová liga - celodenní

7.5.2022 SKPétanque - "Prvomájové koulení - celodenní

16.7.2022- SKPétanque -Valšovický pohár

30.7.2022 - SKPétanque - MČR 55+ - celodenní

               - SDH Valšovice -Tenisový turnaj

24.9.2022 -  SKPétanque - Svatováclavské koulení - celodenní

25.9.2022 - SKPétanque - Klubová liga - celodenní 

 

 

Sportovní areál Valšovice - historie

Vznik sportovního areálu ve Valšovicích je úzce spjat se vznikem místního pétanque klubu a sahá do roku 2005.Myšlenka vylepšit místní travnaté hřiště a rozšířit nabídku sportovních aktiv se zrodila již 1.5.2003. Tehdy parta nadšenců sehrála na jednom "plácku za bytovkou" první miniturnaj ve hře , která se "snad" podobala francouzské hře pétanque.Večer při bramboráčcích a pivíčku se zrodil v hlavách aktérů tento smělý plán.

2004

Po oficiálním založení klubu a za podpory města Hranice, na jaře tohoto roku, zakládající členové klubu začínají se svépomocným budování prvních deseti pétanque drah.Spousty svého volného času tak tráví na hřišti v montérkách a po chvílích i s koulema v rukou se snahou proniknou do tajů této hry.

2005

Tento rok se nesl ve znamení dokončovacích pracích na prvních deseti drahách a přípravách podkladu pod tenisový kurt. Současně klub absolvuje první oficiální turnaje pod "Čapkem" a snaží se zorganizovat i první turnaje ve Valšovicích. Místo "prvomájového průvodu" vzniká ve Valšovicích tradice "Prvomájového koulení",jako vzpomínka na datum neoficiálního založení klubu.Současně se přidávají i další turnaje - "Valšovický pohár" a "Svatováclavské koulení".

2006

Zatím stále více budujeme, než hrajeme.Ale odměnou nám je dokončení tenisového kurtu (zatím jen se šotolinovým povrchem).


2007

Tenisovému kurtu vyrůstá oplocení a pokračují práce při zvelebování pétanque areálu.Mizí i část topolů a jsou nahrazeny novou výsadbou lípy. Rostoucí účast hráčů na turnajích vyvolává potřebu dalších drah na pétanque. Bereme znovu "lopaty do rukou" a koncem roku je na světě univerzální hřiště na volejbal, nohejbal s možností využití i na pétanque (dalších šest drah).Současně se chystá za významné podpory města Hranice i výstavba sociálního zařízení.

 

2008

Tento rok se stává pro konečný vzhled sportovního areálu ve Valšovicích rozhodující. Začíná fungovat nové bezbariérové sociální zařízení s bufetem, tenisový kurt získává umělou trávu a pro děti je vybudovámo špičkové hřiště s dětským mobiliářem. Současně zjišťujeme, že ani stávajících šestnáct drah již nestačí a tak se pouštíme do výstavby třetího sektoru s dalšími šesti drahami. 

Pět let usilovné práce přináší konečně "své ovoce". Valšovický areál se stává jedním z nej... na Hranicku a začíná plně sloužit sportovně založené veřejnosti, ale i jako odpočinkové centrum pro rodiče s dětmi. Taktéž našemu klubu se plní sen o důstojném pétanque areálu.

2009

Mohlo by se zdát, že je konečně vše hotovo a členové klubu se mohou plně již věnovat svému koníčku. To se děje jen částečně, neboť náš klub se stává správcem celého areálu. To přináší řadu dalších povinností při údržbě, ale pokračujeme i v další proměně. Mizí zbytek již pro návštěvníky nebezpečných topolů a jsou nahrazeny novou zelenou stěnou z habrů.Započínáme taktéž z opravou skladu sportovního nářadí, který již to nutně potřebuje.

2010

Starý sklad sportovního nářadí dostává novou střechu a  mění celkový vzhled, aby lépe zapadl do celkového rázu areálu . Budujeme přístupový chodník k pétanque hřištím a částečného srovnání a nového zatravnění se dočkává i fotbalové hřiště.Rozšiřujeme i příjezdovou cestu pro parkování automobilů,neboť pěkný sportovní areál se stává cílem řady návštěvníků z Hranic a okolí.

2011

Práce na úpravě terénu pokračují i v letošním roce. Je rozšířen přístupový chodník k pétanque hřištím, aby se zlepšil příjezd pro hendikepované občany. Současně je vybudován i nový chodník, který spojuje obě budovy areálu. Vyrůstají i nové opěrné zítky kolem vybudovaných chodníků. Celkového vzhledu se pak dočkají na jaře příštího roku.

Obě budovy jsou zabezpečeny elektronickým hlídacím systémem.

2012

Opěrné zítky se již na jaře zazelenaly a rozkvetly. Je vybudována nová reklamní tabule pro sponzory klubu a rozšířeno osvětlení areálu. Položen i chybějící kousek zámkové dlažby na chodníku u sociálního zařízení, který usnadní hlavně přístup vozíčkářům.

2013

Sportovní araál již nabírá svou definitivní podobu, takže letošní rok byl zaměřen hlavně na jeho údržbu.

2014

Údržba vybudovaného areálu je hlavní prioritou, ale i přesto přibývá v letošním roce nová  reklamní tabule našich sponzorů.

2015

Sportovní areál přichází o větrolam ze severní strany. Smrky napadli kůrovci a ty musely být odstraněny.

Byl rozšířen třetí sektor, takže jsme tím získali dvě dráhy a počet hřišť tak byl zvýšen na 24.

2016

Severní větrolam v budoucnu nahradí nově vysazené kavkazské jedle. Bylo započato s rekonstrukcí terasy u jedné z budov. 

2017

Tenisový kurt prošel kvalitním vyčištěním s výměnou písku. Rozšířili jsme  pískové hřiště a oddělili od horního pétanque hřiště zítkou osazenou stromky. Výměny se dočkala i dřevěná obruba horního hřiště. Dokončili jsme výměnu dlažby na terase za zámkovou dlažbu.

2018

Hlavním úkolem je zabezpečení údržby areálu. Připravujeme výměnu sítě kolem víceúčelového hřiště.

2019

Byla provedena výměna sítě kolem víceúčelového hřiště a natření konstrukce.

2020

Situace s koronavirem umožnila pouze běžnou údržbu sportovního areálu.

2021

V letošním roce jsme rozebráním a znovu postavením opravili opěrnou zítku. Současně na ní vyměnili dřevěné fošny na sezení. Hlavní změnou je změna povrchu v sektoru "C" - písek jsme nahradili štěrkovou vrstvou.

2022

Bojovali jsme v rámci participativního rozpočtu města Hranic s projektem výměny chodníků v areálu. Těsně to nevyšlo o 42 hlasů.