Sportovní klub PÉTANQUE
Hranice VI - Valšovice

Valná hromada

15.1.2023

Nedělní Valná hromada byla:


Vyhodnocující

Nejlepší hráč klubu za rok 2022: Zbyněk Jakeš

Nejlepší hráčka klubu za rok 2022: Miloslava Kutá

Skokan roku 2022: Miloslava Kutá

 

Klubová liga za rok 2022:

          1. místo: Radomíra Němečková

          2. místo: Zbyněk Jakeš

          3. místo: Miloslava Kutá

 

Volební

Na další čtyři roky byl jednohlasně zvolen staronový předseda klubu Zbyněk Jakeš.

 

Gurmánská

Na stolech nechyběly výborné pecáky ani jiné pochutiny, oběd a pozdní svačinka se nesly v duchu myslivecké kuchyně. Nechybělo ani pivo a další nápoje a samozřejmě bouchalo i šampaňské víno na další úspěšný rok.

 

Oslavující

Jirkovi Gratclovi jsme popřáli k jeho kulatému jebileu.

 

Zábavná

Nechyběla ani sportovní chvilka, kdy jsme se v softpétanque mini turnajích výborně pobavili.

 

Hodnotící a diskutující

Po vzájemné výměně názorů a připomínek jsme vyslechli závěrečné usnesení VH.