Sportovní klub PÉTANQUE
Hranice VI - Valšovice

Klubová liga - podzim

19.9.2021

2. kolo naší klubové ligy proběhlo v neděli 19. září. Počasí nám opět ukázalo, že podzim už je opravdu tady a valšovický severák spolu s dvanácti stupni prověřili, jestli se umíme patřičně připravit na chlad.

Ranní teplá snídaně : gulášek, teplé párky, kafe , čaj a  studené pivo byl dobrý start do šestikolového švýcara dvojic.

Stále hořel ohník, kde jsme se ohřívali mezi koly a vesele se zahřívali i vnitřně. :)))

Dvojice jsme losovali, přičemž jeden, lichý , hrál se šesti koulemi.  Vyhlášení jarního i podzimního kola klubové ligy bude na naší valné hromadě v lednu.....