Sportovní klub PÉTANQUE
Hranice VI - Valšovice

Valná hromada

11.1.2020

 

  • Zhodnotili jsme naši činnost v roce minulém a nastínili plány na rok 2020.

 

  • Nejlepším hráčem klubu za rok 2019 je Zbyněk Jakeš, nejlepší hráčkou je Lenka Svobodová, skokanem roku taky :)
  • V klubové lize si Putovní pohár za 1. místo odnáší Dominik Palička, 2. místo vybojoval Zbyněk a 3. místo Zdeněk Šugar.

K pohárům jim přibyly i poukázky na nákup zboží od našeho cyklosponzora Pavla Ondrušky.

  • Poděkování patří i všem ostatním našim sponzorům, kteří nás v naší sportovní činnosti podporují.