Sportovní klub PÉTANQUE
Hranice VI - Valšovice

Staříčský pohár

15.6.2019

24.ročník Staříčského poháru přivítal 10 družstev. Náš klub reprezentovali Eva a Mirek Sukovi a Radka Němečková se

 Zdeňkem Šugarerm. Dvě mužstva postavili Polouvsí, jedno Albrechtice a zbytek doplnili domácí. Po rozdělení do 
2 skupin začaly zápasy každý s každým. Klání ve skupinách po třech zápasech přerušil výtečný oběd, po kterém došlo
i za přispění velkého horka k menšímu útlumu u Evy a Mirka. Obě naše družstva získala po dvou vítězstvích, ale do semifinále
postoupili Radka se Zdeňkem. Eva s Mirkem zůstali ve skupině třetí. V konečném pořadí skončili Radka se Zdeňkem na 4.místě,
Eva s Mirkem na 5. místě. Přátelská atmosféra  a pohostinnost pořadatelů přispěla ke krásné atmosféře přátelského turnaje.