Sportovní klub PÉTANQUE
Hranice VI - Valšovice

Sportovec roku 2017

17.4.2018

Do každoroční hlasovací soutěže Nejlepší sportovci roku 2017, kterou vyhlašuje město Hranice na Moravě, jsme letos poslali dvě nominace. Za jednotlivce v neolympijských sportech byl nominován Jirka Grepl a v kategorii družstva za neolympijské sporty byli nominováni Miluška Kutá a Petr Tománek. Této dvojici se zadařilo a byli mezi ostatními družstvy oceněni medailovým 2. místem. V pamětní knize města Hranic tak přibyli další podpisy oceněných petanquistů z našeho klubu SK petanque Hranice VI - Valšovice. Gratulujeme !!