Sportovní klub PÉTANQUE
Hranice VI - Valšovice

Centrope Slovensko Galanta

26.8.2017

Výsledky:

1.
Jana Rozsypalová (Kulový blesk Olomouc)
Radek Skopal (Kulový blesk Olomouc)
Jiří Voňka (Kulový blesk Olomouc)

2.
Alexandra Šebeňová (Slovensko)
Michal Stano (Slovensko)
Peter Fratrič (Slovensko)

3.
Alicja Święch (Polsko)
Grażyna Wojciechowska (Polsko)
Krzysztof Słota (Polsko)