Sportovní klub PÉTANQUE
Hranice VI - Valšovice

MČR ve střelbě na přesnost

5.6.2016