Sportovní klub PÉTANQUE
Hranice VI - Valšovice

Valná hromada

13.1.2013

V neděli 13.1.2013 se sešla většina naší členské základny, aby se na své valné hromadě poohlédla za loňským rokem. Vzpomínalo se, vyhodnocovalo, bilancovalo, slavilo, sportovalo a plánovalo do nového roku.