Sportovní klub PÉTANQUE
Hranice VI - Valšovice

Hráči - Josef Neoral